Update

Saturday, July 31, 2021

July 31, 2021

आयुष्यावर बोलू काही !!!

आयुष्य खूप सुंदर आहे, आणि आपल्या या आयुष्यामध्ये आनंदी राहण्याचा सुखी राहण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे।  सुखी - सुंदर - संपन्न - निरोगी आयुष्य असणं हे प्रत्येक व्यक्तीच स्वप्न असतं आणि का नसावं ? सुखी आयुष्य जगणं हा प्रत्येकाचाच अधिकार आहे।  देवा ला असं कधीच वाटत नाही कि आपल्या आयुष्यात दुःख असावं, देव संकटं देतो पण त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग सुद्धा दाखवतो, आपलं काम एवढंच आहे कि आपण आपल्यासाठी योग्य निर्णय घेतला पाहिजे आणि आपण आपलं मन आणि बुद्धी स्थिर करून आपण घेतलेल्या निर्णयाचा अवलंब केला पाहिजे।  तुझे आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलाशी , म्हणजेच आपल्या कडेच आपल्या प्रश्नांची उत्तर असतात, आपण च आपल्या आयुष्यात होत असलेल्या चुकीच्या गोष्टींसाठी सतत इतरांना दोष देत असतो पण आपण हे मात्र विसरतो कि आपणच आपल्या जीवनाचे शिल्पकार असतो।  आपण आपल्या साठी घेत असलेल्या निर्णयांवर आपण आपलं भविष्य घडवत असतो, म्हणूनच जर आयुष्य उज्वल घडवायचं असेल तर योग्य निर्णय घेणं आवश्यक असतं आणि आपण घेतलेल्या निर्णयांवर आपला स्वतःचा विश्वास असायला पाहिजे।  


आयुष्यामध्ये योग्य निर्णय कसे घ्यावेत? हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीला नक्कीच आयुष्यात कधी ना कधी पडत असतो।  आपला निर्णय चुकला तर काय होईल? सगळे आपल्याला हसतील का? आपली मस्करी करतील का? आपले पैसे आणि वेळ वाया जाईल का? हे आणि या सारखेच अनेक प्रश्न व्यक्तींना वेळोवेळी पडत असतात, पण एक गोष्ट नेहमीच लक्षात ठेवायची, काही नाही मिळालं तरी अनुभव तरी मिळेल या अनुभवाच्या मदतीनेच तुम्ही पुन्हा नक्कीच प्रयत्न करू शकता आणि यश मिळालं तर तुम्ही आनंद उपभोगालाच। जरी अपयश मिळालं तरी तुम्ही प्रयत्न तरी केलात आणि पुन्हा एकदा प्रयत्न करायला सुरुवात कराल तेव्हा सुरुवात अनुभवाने होईल , म्हणूनच जोखीम घ्यायला कधीच घाबरू नये , योग्य निर्णय घेण्यासाठी काही गोष्टी विचारात घेणं महत्वाचं असत। 


 • कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या गोष्टीचा चार हि बाजूनी विचार करावा।  कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्या निर्णयाचा आपल्या आयुष्यावर होणाऱ्या सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंचा विचार करावा। संपूर्ण विचार करून एका निष्कर्षा पर्यंत यावे, विचार करताना स्वहिताचा आणि स्वतःचा उन्नतीचा विचार करावा।  निर्णय असा घ्यावा जेणे करून तुमची स्वतःची प्रगती होईल आणि तुम्ही  स्वतः आनंदी, यशस्वी आणि सुखी व्हाल।  एकदा विचार केल्यावर आणि विचार करून निर्णय घेतल्यावर त्या निर्णयावर ठाम राहावे आणि स्वतः स्वतःसाठी घेतलेल्या निर्णयाचा अवलंब करावा।  

 • आपल्या आयुष्यामध्ये अशा अनेक व्यक्ती असतात ज्या आपलं आयुष्य प्रभावित करत असतात।  प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या अनुभवानुसार तुम्हाला काही ना काही सांगत असते , पण आपल्या आयुष्यात आपल्याला काय बनायचं आहे किंवा आपल्या आयुष्यात आपल्याला काय करायचं आहे हा निर्णय तुम्ही स्वतः घ्यायचा आहे।  जर तुम्ही सद्सद विवेक बुद्धी ठेवून स्वतःचा अंतरात्मा जे बोलतो ते ऐकता तर तुम्ही आयुष्यामध्ये कधीच अयशस्वी होऊ शकत नाही।  म्हणूनच कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही एकदा स्वतःसाठी स्वतःशीच चर्चा जरूर करा, स्वतः स्वतःवर नक्कीच विचार करा आणि जेव्हा तुम्हाला तो निर्णय योग्य वाटेल तेव्हाच त्या योग्य निर्णयाचा अवलंब करा । 

 • आपल्याला जे करायचं आहे किंवा जे बनायचं आहे ते आधीच केलेली माणसं आहेत।  तुम्हाला ज्या क्षेत्रात जायचं आहे , जे बनायचं आहे त्या क्षेत्रात आधीच यशस्वी झालेल्या लोकांच्या संपर्कात या , त्यांचे अनुभव ऐका , त्यांचा सोबत तुमचे अनुभव व्यक्त करा।  तुमच्या समस्या किंवा तुमचे प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारून तुम्ही त्यांचा सल्ला घेऊ शकता आणि हाच सल्ला घेऊन तुम्ही स्वतःसाठी योग्य ती दिशा ठरवू शकता, पण कोणाचेही आंधळेपणाने अनुसरण करू नये त्या व्यक्तीचा सल्ला नक्की घ्यावा पण त्या सल्ल्यावर स्वतः विचार करून स्वतःला स्वतःसाठी जे योग्य वाटत त्या गोष्टी चा विचार करूनच योग्य तो निर्णय घ्यावा।  

 • रागामध्ये किंवा अत्यंत आनंदी असताना आयुष्यात कोणताही निर्णय घेऊ नये।  तुम्ही निर्णय घेताना अत्यंत गडबड घाई कधीच करू नये। अनेकदा काही व्यक्ती तुम्हाला फार त्रास देत असतात , तुमच्या भावनांना उचंबळून आणतात आणि यामुळे तुम्ही अत्यंत क्रोधीत होता आणि आवेशामध्ये येऊन चुकीचा निर्णय घेता, तुम्हाला स्वतःचे मन शांत ठेवून स्वतःच्या सद्सद विवेक बुद्धीचा वापर करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत। रागात किंवा अत्यंत आनंदी असताना भावनेच्या भारत घेतलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा पच्छाताप करण्याची वेळ येते म्हणूनच स्वतःला शांत ठेवा, माहिती घ्या, अर्धवट ज्ञानाने घेतलेली माहिती तुम्हाला पच्छाताप करायला लावते।  आवेशामध्ये घेतलेल्या चुकीचा निर्णयामुळे तुमचं नुकसान होऊ शकतं आणि त्या चुकलेल्या मार्गावरून पुन्हा येण्यासाठी तुमचा बहुमूल्य वेळ वाया जाऊ शकतो आणि तुमचं आयुष्य असच वाया जाईल।   

 • आयुष्यामध्ये कोणताही निर्णय घेतल्यावर त्यावर अवलंब करताना अनेक अडचणी संकटांचा तुम्हाला सामना करावा लागेल। लोक सुद्धा तुमची मस्करी उडवू शकतात , तुम्हाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतील पण यामुळे तुम्ही तुमचं मनोबल मुळीच खच्ची करून घेऊ नका । याउलट तुम्ही या परिस्थिती ला एका प्रकारे आव्हान च्या स्वरूपात स्वीकारा। आव्हाने स्वीकारा । स्वतःला सतत सांगत राहा कि मला स्वतःला सिद्ध करायचं आहे। तुम्ही एकदा यशस्वी झालात कि हीच माणसं जी तुमचं मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत होती हीच माणसं तुमची ओळख गर्वाने सांगतील आणि तुमचे उदाहरण देऊन तुमच्या पावलांवर चालण्याचे सल्ले इतरांना देतील।  येणाऱ्या अडचणींना एका संधीच्या रूपात पहा आणि आव्हानांचा स्वीकार करून यशस्वी व्हा।  

July 31, 2021

Let's talk about LIFE …

Life is beautiful, and everyone has the right to be happy in this life. Happiness - beautiful - prosperous - healthy life is everyone's dream and why not? Everyone has the right to a happy life. God never thinks that there should be misery in our life, God gives troubles but also shows us the way out of it, our job is just to make the right decision for us and we should stabilize our mind and intellect and follow the decision we have made. All you want is already within you, that is, you have the answers to your questions, you are constantly blaming others for the wrong things happening in your life, but we forget that we are the architect of our life. We are shaping our future based on the decisions we make for ourselves, so if we want to make life brighter, we need to make the right decisions and have our own faith in the decisions we make.


How to make the right decisions in life? How to make the right decisions in life? This question definitely comes to any person at some point in life. What happens if you make a mistake? Will everyone laugh at you? Will they make fun of you? Will your money and time be wasted? This and many similar questions come to people from time to time, but one thing to keep in mind is that even if you don't get anything, you will definitely get the experience. You can definitely try again and if you get success, you will enjoy it. Even if you fail, if you try and start trying again, it will start with experience, so never be afraid to take risks, it is important to consider a few things to make the right decision.


 • Before making any decision, consider the every aspects of the matter. Before making any decision, consider the positive and negative aspects of that decision in your life. One should come to a conclusion by thinking whole, while thinking one should think of one's own interest and one's own upliftment. Make the decision so that you can make your own progress and you will be happy, successful and happy yourself. Once you have thought and made a decision after thinking, you should stick to that decision and adopt the decision made for yourself.

 • There are many people in our lives who are influencing our lives. Everyone tells you something based on their own experience, but you have to decide for yourself what you want to be in your life or what you want to do in your life. If you keep your conscience and listen to what your conscience says, you can never fail in life. Therefore, before making any decision, you must first discuss for yourself, think for yourself, and make the right decision only when you think it is right.

 • What we want to do or become is what we have already done. Get in touch with people who are already successful in the field you want to be in, listen to their experiences, share your experiences with them. You can ask them for your problem or your question and you can decide the right direction for yourself by taking this advice, but you should definitely follow the advice of the person who should not blindly follow anyone but think of that advice and do what you think is right for yourself. The right decision should be made only after thinking.

 • Don't make any decisions in life when you are angry or very happy. You should never rush into making a decision. Often some people are bothering you a lot, raising your emotions and because of this you were very angry and in a fit of rage and made a wrong decision, you have to keep your mind calm and make a decision using your own member's conscience. When you are angry or very happy, it is time to repent again for the decision taken by emotional India, so keep calm, know, the information taken with partial knowledge makes you repent. Misguided decisions can hurt you, and your precious time can be wasted on getting back on track.

 • When making any decision in life, you will have to face many difficulties and crises while adopting it. People may make fun of you too, they will try to underestimate you but don't let your morale get low at all. Instead, accept the situation as a form of challenge. Accept the challenges. Keep telling yourself that I want to prove myself. Once you are successful, the same people who were trying to demoralize you will proudly introduce you and give you an example to follow in your footsteps. See the difficulties as an opportunity and succeed by accepting the challenges.

Thursday, July 1, 2021

July 01, 2021

How to be an optimist?

There are two perspectives to look at whatever happens in the world, one is optimistic and the other is pessimistic. An optimist sees a good thing in every bad event while a pessimist sees a bad thing in every good event. The optimist always sees that glass is half full of water. Whereas the pessimist will always see that glass is half empty.Coronavirus is currently ongoing. There is a lockdown everywhere. Pessimistic thinking is dying thinking. More people are dying of despair and anxiety than from disease. 


Optimistic people find good things even in this situation. Many ponds have been cleared due to the lockdown. The weather and environment is becoming completely pollution free. Man is getting to know about the natural and the properties of trees and plants. People sitting at home are learning many new things etc.

The pessimist is a terrible monster who waits for our own destruction.

There is no other sin for man than despair. Therefore, destroying it completely and becoming optimistic is religion. 

Hope is life and despair is death. You have to be optimistic if you want to survive. A man without hope is like a living corpse.

No matter what situation you are facing, always your thoughts should be optimistic.


Now you must be thinking that I have to be an optimistic person too. After all, what habits do you adopt so that you will always remain optimistic so that disappointment will run away from you.


I am explaining some habits below. Try to adopt these habits. This will also put you in the category of optimism.


1) Read motivational story -

We waste our time on useless things. Playing games on mobile, watching fake pictures etc. Read a true inspiring story. Always keep yourself motivated. 


2) Learn to be satisfied -

Learn to be satisfied with what you have. Dissatisfaction puts us in the category of pessimists. You always look at the person below you.

You see that millions of people don't have what you have. It is pessimistic to create an inferiority complex in one's mind by looking at others. So never compare yourself with others. Learn to be satisfied.


3) Believe in yourself -

Optimists always believe in themselves. No matter how difficult the situation comes in his life, he never expects anything from others.

Optimists always believe in themselves that I can do this work and they do it. It is said when you don't believe in yourself why would others believe in you.


4) Avoid Overthinking -

Many times we become victims of overthinking by thinking too much. Due to this overthinking, despair surrounds us. We see an atmosphere of despair all around.

This is completely against optimism. Never do overthinking. Be happy, be cool. This is the core of the optimist.


5) Think about what you want -

Sometimes we want something else but think something else. It is like keeping both lemon juice and milk in the same vessel.

Many students study to pass but always think about failing. Many women love their husband very much but keep thinking about not getting divorced.

So think what you want. Never bring to your mind what you don't want. This will go a long way in being optimistic.


6) See only the bright side -

Friends, every coin has 2 sides. Every person has good and bad qualities. If you want to be an optimist, then only look at the bright side.

Concentrate on what qualities you have in all the friends you meet. You get what you see. If you see evil in others, you will only receive evil and become a pessimist. If you see the good in others, you will acquire good qualities and become an optimist.


7) Always smile -

Your being happy is the biggest punishment for your enemies. So keep smiling always.

If you want to kill your enemies then no weapon is required for that. Your smile is the biggest tool to kill your enemies. The world says be happy, but people are jealous of others' happiness, that's why no one lets you be happy.

People will never give you a chance to smile. You have to be happy yourself. An optimist never waits that I will get a chance to smile. Keep smiling in the little things.


8) Forgive others -

If someone is troubling you, if you also trouble him, then there will be no difference between him and you. Rather, your peace will be disturbed. You too will stand in the line of the pessimist.

So forgive others as much as you can. Because taking revenge creates anger in us.  Anger starts changing your nature. Over and over again what I am pushing to make you optimistic will turn into despair. So never think of taking revenge.


***

Saturday, June 26, 2021

June 26, 2021

How to increase your Self Confidence?

At the time of interview or while speaking on any stage, the hands and feet of many people swell because they do not believe in themselves. No matter how much knowledge you have, but if you do not have confidence, then your knowledge is nothing for you.Many times you get a chance to prove your ability and if your confidence is shaken at that time then you have to back down. Due to the lack of confidence, there is a negative effect on our personality. Many a times, due to lack of confidence, we miss out on many big possibilities that come. If you see a successful man around you or on any occasion, then you must have noted that you will see complete confidence in that man. Any person who reaches or becomes successful in his life is always full of confidence. Many actors and actresses, politicians, great cricketers, or a businessman all have the quality of self-confidence.

If a person achieves success despite being physically and mentally unwell, then its main reason is the confidence of that person. It was because of self confidence that Abraham Lincoln became the President of America after losing the election many times, his success was due to confidence. Similarly, if you look around you, you will also find many examples.

A successful person has complete faith in himself, due to which he definitely achieves success. Confidence can be more or less in a person, but you should try your best to increase self confidence in yourself. If you bring these changes in your thinking to keep your confidence strong and make your personality effective, then success will surely kiss your feet.

1) Dress yourself like a successful logo:

You must have met many such people in your life, seeing that you must have felt that this person is full of confidence. Those special things of those people must be noted which increase their confidence. For example, pay attention to the way of walking and sitting, do not speak in a suppressed voice what you have to say and make eye contact while talking etc.


2) Remember your achievements in the past:

You must have got many achievements in your past. Example- You must have come first in your class, will have highest marks in school in any subject, must have done best in any competition or must have won a title in any sports. When your confidence in yourself is low, then at that time you should remember your past achievements, it will definitely improve your self-confidence.


3) Feel that you are confident:

Many times we feel low confidence just because we feel that I do not have confidence which further lowers our confidence, then you should not think completely negative at any time, rather think that you are completely full-confidence. You can imagine in your mind that everyone is praising you. They are getting attracted towards you. Thinking like this will give you a lot of benefit.


4) Don't panic when mistakes happen:

If a person tells you that he has never made any mistake in his life, then you understand that that person is lying to you. Only a person makes a mistake. When he makes a mistake, then he learns from that mistake and next time he does that work better. The biggest mistake we make is when we do not do any work just because of the thinking that I will not do this work or I will make some mistake and because of this thinking we do not make any effort which is very harmful for us. So don't miss out on your best opportunities because of the fear of making a mistake or the fear of failing. Rather try it, it will give you new learning.


5) Make yourself better than others in something:

In today's era, every man wants to do something different from others. God has given us such a special talent which separates us from other people, just need to find it. No man can become an expert in every field, but he can definitely become an expert in some things of his hobby and interest.


6) Help the needy:

Do something good for those people in your life who can't give you anything in return. If you help other people, it will increase your confidence. The happiness you will get by helping people in your neighborhood and by giving some support to a poor person and helping physically disabled people, you cannot get anywhere else and it will also create a self-respect in you.


7) Improve your dressing:

If you go to any kind of program, party, wedding or any meeting, then definitely take care of your dress. Whenever you go to buy clothes, buy such clothes which give you confidence. You must always note that when you are well prepared and when your dressing is good, then you will find yourself full of confidence because it gives us the confidence to face the people.


8) Keep doing the thing that lowers your confidence:

There are many people who lower their self-confidence due to some particular reason. If someone is afraid during the presentation, then someone is afraid to come on stage. There are many people whose heart wants to do this work, but only because of fear and what people will say, they are afraid to do that work.


9) Do not compare yourself with others:

If your confidence is low, then the main reason for this is to compare yourself with others. If you look, you will find that you always want to be like those people who are better or successful than you in your eyes. This is a big deal for you for self-confidence which makes your self-confidence completely zero. You should keep in mind that every person's situation and circumstances are different.


10) Get your work done on time:

You should make a time table of your whole day's work. Think in advance what you have to do in a day and then get busy to complete your tasks from morning itself. If you complete your works within the given time, then it will increase your confidence a lot.


The time we have in our lives will keep decreasing day by day. When we go from youth to old age, we will not know with time. Do not panic in life because of your low-confidence. Confidence is very important for success in life. Hardly any person can be successful without confidence. If you practice then you can easily boost your confidence.

June 26, 2021

How to find your well wisher??

It's hard for a guy not to try to put you down if he doesn't want to see you succeed, and it's hard not to try to help if someone wants to see you succeed. Some people tend to do things subtly, which creates a fear of being judgmental towards them, so it is advisable to take decisions based on your intuition as intuition is 100% correct. An acquaintance only enjoys your company, a good weather partner flatters when everything is going well, a true friend has your best interest at heart and is willing to tell you what you need to hear. Your well wisher should not be someone who is always around you but someone who is always there for you. 


There is a lot of difference, people who trust you, treat them badly because they can see the light within you and have the courage to bring you out of the darkness. Unconditional love is an affection without limits. Also, there is grace to maintain in all relationships and situations, the grace not to cross that fine line, a true well wisher will never support you when you are crossing that fine line, they will be honest to stand against it. To be your wrong actions, when they know that such actions are harmful. Whereas, others pretending to be your well-wishers will try to subtly manipulate you to convince you that they are due to wrongdoing, work, or family needs or any other reason, where they try to make it appear right, pure and fair. We do. Reality is beyond appearances.


A well wisher will never try to stop you from moving forward in life, but they will encourage you to achieve your goals without losing your moral values, your sanity etc. They will not encourage you to make shallow choices in life. Some people will subtly make you feel that you are obliged, you have responsibilities, will make you feel guilty for moving forward in life. understand wisely. A true well wisher will show you opportunities, will not let you restrict yourself by highlighting your weaknesses or fears, but will show you a way out of your fears.


A real enemy is more useful than a fake friend. A fake friend is one who is happy to see you stuck, but will pretend to feel sorry for you as well by exposing your restrictions, fears, obligations that are not really you or your weaknesses or that part of you. make you feel guilty. about the mistake where you're not really wrong, etc. and will help you stay stuck without even realizing it.


A true well wisher will lead you to the truth, to your heart's desire, they will show you your strength, they will show you the way forward, they will tell you who is taking advantage of you, or where you are in your power. give to someone else They nurture you and do not hold you back.


A cheating friend will never let you see the beauty of character because they are afraid of losing you and this fear is usually not based on love, but because of their own personal gain that they don't want to lose you. A person who loves you unconditionally will always be honest with you and steer you towards healthy specific goals, because they know the value and depth of moral values ​​and their impact in life. The knives of betrayal and drama are deep and hurtful, but they also take away the crap and reveal your true friends.


***

Friday, June 25, 2021

June 25, 2021

How to deal with annoying people ??

Always being under stress makes your image of a negative person in front of people. Always be happy so that you can give positive energy to people. You should feel that by walking the high road, you are strengthening your patience and endurance.There comes a time when you find yourself flooding with questions, attitude, and attention that you didn't ask for. You start getting more irritable and upset than before.


1. Try not to get angry or lose your temper -

Try to keep yourself calm and don't get carried away by the flow, by doing this you are really strengthening your patience and tolerance level. 


2. Keep Calm and Pay Attention to Your Breath -

Move away from the person and try to focus on the breath. Breathing will help you calm down and feel better.


3. Try to keep your anger away from the annoyance -

Bashing or hitting on someone who bothers you won't help, so the best way is to separate your anger from your actions towards that person.


4. Engage yourself and distract yourself from the matter-

You will find some people who will never leave you alone/peace you away, distract yourself from anything around you. Focus on other things, keep yourself busy, try to focus on something else.


5. Exercise to Take Out Negativity -

One of the best ways to stay away from negativity and stay healthy is to exercise and not harm yourself.


6. Identify Those Triggers -

Try to identify those triggers and figure out how working around these triggers is best for you and only you.


7. You Need To Realize That Troublemakers Will Always Be There -

Realize that your life will always be surrounded by people like this and you cannot get rid of it. So try to escape and be at peace.


8. Annoy Them Like This -

If you can't, then try to talk in the same way and adjust, there is no other way.


9. Be firm but polite -

Try not to be rude, be polite, clear, assertive and firm.


10. Being Quiet Doesn't Mean You're Weak -

Instead of being rude or making hurtful remarks, let them think they're funny.


***

June 25, 2021

how to be a strong woman ??

Women who are emotionally dependent on themselves do not break under any circumstances. If you also want to become the choice of every man by becoming a strong woman, then for this you have to bring some changes in yourself. Strong and independent woman is the choice of every man. You must have enough confidence that you can face any problem yourself. Women who are emotionally dependent on themselves do not break under any circumstances. If you also want to become the choice of every man by becoming a strong woman, then for this you have to bring some changes in yourself. Let us know which tips you should use to become a strong and independent woman.


Ways to make yourself a strong woman -

 • put yourself first
 • don't compare yourself to others
 • tell people what makes you feel bad
 • keep yourself fit
 • always be happy

1) Put yourself in the first place- 

Love yourself and put yourself first so that people will respect you too. There is nothing wrong with wanting to get attention. Talk to people, find out what they want, and tell them your preferences. Putting yourself first will make people understand that you are important to themselves and they will learn to value you.

2) Don't compare with others -

Every single woman is different. Comparing yourself to someone else reduces your importance and lowers your self-esteem. Do not compare yourself with others so that you remain strong.

3) Tell people what makes you feel bad-

If something makes you sad, tell people that it hurts you. To keep people tied to themselves, do not go on listening to everything, but openly oppose whatever bad you feel.

4) Keep yourself fit -

If you love yourself then love your body too. Accept yourself as you are but keep the body fit and do exercise daily.

5) Be happy always -

Always being under stress makes your image of a negative person in front of people. Always be happy so that you can give positive energy to people.

***

Thursday, June 24, 2021

June 24, 2021

How to develop your mindset ??

The way a person thinks, what is his attitude towards seeing the world, his thinking about luck, hard work, and talent, which he has already ingrained in his mind, is called Mindset of that person. 

No person is separated by his color, caste, physical appearance, or wealth, rather he is different because of his Mindset. That's why some people make such a big impact on other people, while some remain so much educated and stay in a place in life. Everyone in this world is moving with their different mindset, you also have a mindset, there are two types of mindset, fixed mindset and growth mindset. 


Fixed Mindset:

People with Fixed Mindset have to think that people are born talented, and if they have talent then they do not need to make effort, hard work, or labor. 

There are only a few people in the world who have such a physical appearance, their appearance, color, etc., everything is good since birth.

People with Fixed Mindset think that if you have the ability then you will get success yourself. You don't need to work hard, and if you have to work hard, it doesn't mean you're talented.

For example, if he had got 45% marks in 10th class, then he would think in his mind that even less marks would come in the classes that came before him. He avoids challenges in life.

If you fail once, you will continue to fail throughout your life, people with Fixed Mindset believe this.

They are jealous of the success of others, get disappointed, but never want to work themselves, and think in their mind that if I were capable of that, I would have become successful.

People with Fixed Mindset give up very quickly, always blame their luck when they lose.

They never want to change themselves, they think that the knowledge I have is enough and if I have to get success, then I will get it, otherwise it will probably not be for me.

Always want to show others that look how much knowledge, money, and enjoyment things I have, their life goal is to prove themselves in front of others.

They are always afraid of failing, they think that failing is a sign of failure and not of a successful person.


Growth Mindset :

People with Growth Mindset think that no person is talented from birth and even if it is, it does not mean that he does not need to work hard or try.

They know that anything new can be learned with hard work and perseverance, I may not have the same physical appearance or appearance, but with constant hard work, everything can be achieved.

They are never afraid to fail, consider failure to be a very important part of the path to success, and know that failing is a sign of trying to be successful.

People with Growth Mindset never allow their future to be affected by the failure of their past. Rather learn from them and move forward.

It may happen that a person can do some work with very less time and less effort, but it does not mean that you cannot do that work, maybe you will take some more time, but you will definitely do the work.

Do not get jealous of others' success, but get motivated by the success of others and learn from the mistakes of others so that they do not repeat the same mistake in their life.


Following are the example of how both mindset people think in same situation :

- While teaching in a class, a teacher asks a child the question whose answer is not known to that child.

Fixed Mindset : 
Oh, dude ! What will happen now I don't know the answer, what other children will think about me, they will judge me, and what will the teacher think about me that I do not even know such a simple question, all eyes are staring at me.

Growth Mindset :
Yes, I do not know the answer to this question, but what happened, I have come here because I do not know, and the children who are sitting with me have also come here because they also do not know everything, and the teacher in front of me Not to judge, but to teach me.

Parents of Fixed Mindset:

Every child runs at his own pace, but parents of a fixed mind set compare their children with other children.

If the neighborhood child is successful, they criticize their children. Like they are themselves, what they like, they want from their children too.

They raise their children in a fixed-mindset environment, citing their body, complexion, and intelligence, making their children a small and low-thinking person.

Parents with Growth Mindset:

Parents with a Growth Mindset know that with constant learning and hard work, anything can be achieved in life.

Parents with a Growth Mindset know that with constant learning and hard work, anything can be achieved in life. And they teach the same to their children, they do not compare their children with anyone else.

They do not criticize their children on the matter, they appreciate their children when they fail despite working hard, and motivate them to learn more.

They know that it takes time to get results, it takes time to get success, it is always bad to choose the wrong path to get instant success.

Love with Fixed Mindset:

If someone rejects the love of a person with a fixed mindset, then he will label himself a failure. He will feel that there is some deficiency in him that is why he has been rejected.

Husband and wife do not want to make efforts to maintain their love among themselves, they feel that if love is true then there is no need to do any work or improve it.

Love with Growth Mindset:

Do not judge yourself by the decisions of others, and know that the relationship needs to be improved.

Partners with a growth mindset know that no one is perfect, so they don't expect their partner to know this or that.

There was a wedding of a girl, everything was prepared, the bride reaches the place of marriage, then she comes to know that her future husband is not coming to the wedding. As if everything has been ruined all of a sudden, his whole life has been spoiled. She is very sad, which is natural.

But she was a girl with a growth mindset, she didn't let it dominate her that maybe she was lacking or she was not a good girl. She kept people with good vibes around herself so that she would be happy and negativity does not take hold in her mind.

After a few years she got married, in the same gown and in the same church, was with a very nice boy, she was asked if you were scared, she said at all I did not know that her future husband would definitely come and he did.Wednesday, June 23, 2021

June 23, 2021

Tips to deal with anxiety and stress

Anxiety shakes a person mentally and physically. In this, the person's confidence decreases and one feels nervous. Anxiety can be triggered by fear, danger, pressure, or a challenging situation. Anxiety is a normal reaction in such situations. Anxiety attacks come without warning. If you are suffering from anxiety, then you will see some symptoms inside you.


Symptoms of anxiety-

 • apprehension or fear
 • be afraid of something
 • be stressed all the time
 • inability to concentrate
 • feel irritable

Aromatherapy is also very beneficial in anxiety. Aromatherapy can be taken in the form of oil, candle or perfume. Contains Lavender, Chamomile and Sandalwood. Aromatherapy is believed to activate certain receptors in the brain, which helps fight anxiety.

Whenever you have an anxiety attack, count to ten and breathe in and out 4 to 5 times. Taking deep breaths slows down the heartbeat, which helps to calm down. 

Endorphin hormones help for proper pumping of blood. An increase in this hormone can lead to an improvement in mood. Mild exercise such as walking or swimming can be beneficial when there is stress. During this, exercising helps a lot. 

However, if your condition is more serious or you are having more difficulty in breathing, then seek help from someone immediately.

Sometimes the best way to prevent an anxiety attack is to get out of the house and go for a walk. For some time, focusing on the body instead of the mind helps in getting relief from anxiety.

Whenever you have a panic attack, start chanting a mantra. This will calm both your body and mind. During a panic attack, your focus will be on chanting the mantra. Keep repeating the mantra until the panic attack subsides. In this situation it is best to pronounce.

Loneliness is the most dangerous of anxiety. Whenever you have an anxiety attack, talk to a friend or close friend or call them. If you sit in front of someone and share your problems, then your mind becomes lighter and you start feeling less of your problems. Talk a lot to your friends and family members and try to be happy.

If possible, go to a quiet and secluded place and sit down. If possible, go to a quiet and secluded place and sit down. If there is an office or meeting room, then get out of there and look for a secluded place. Close your eyes and focus on the speed of your breathing and encourage yourself to come out of this situation.

Tuesday, June 22, 2021

June 22, 2021

How to deal with anxiety and stress ??

Anxiety comes as a group of mental illnesses in a way. We can not call them a complete disease, worry starts changing the normal life of a person, he starts failing in his work and starts feeling tired and defeated. Anxiety starts changing the behavior of man, man always starts feeling scared.


Types of Anxiety:

1. How one should live in society and feel humiliated by someone, it also increases the tension in a way, man is always afraid.

2. Phobia is also a type of anxiety. In phobia, people are very afraid of water, high places. It's scary to even cross the road.

3. In generalized anxiety, people are not able to speak their words in front of others. And keeping their words within themselves, they start living in excessive worry. This worry lasts for two to six months.

4. In panic disorder, people are very worried, some people take something very to heart. Due to which there is a lot of effect on their heart, breathlessness starts, and it affects the heartbeat, it is also called panic attack, it happens only to people suffering from anxiety.

5. Whoever is the victim of an accident and a feeling of revenge arises in them, in this the person loses his temper and also starts physical attacks.

6. In obsessive compulsive disorder, people have very strange habits, such as cleaning a lot, washing the face frequently, being afraid of dirt, etc.


Symptoms of Anxiety:

- Dizziness 

- Giggle

- Vomiting

- Cold Hand and Feet

- Poor Sleep

- To be very worried about something

- Fever

- Sweating

- Rapid Breathing

- Not being able to keep calm yourself

- Having digestive problems

- Dry Mouth

- Weakness and lethargy


Treatment for Anxiety :-

1) To remove anxiety, first of all we should remove stress. Anxiety automatically reduces by relieving stress.

2) Always take nutritious food in food, For example, eat green-vegetables, fruits, home-cooked food, which keeps the physical and mental condition healthy and reduces anxiety.

3) All work must be accounted for. Due to which there will be no tension in the mind and there will be no worry.

4) People use tobacco, alcohol, drugs to reduce stress, but it is injurious to health. In place of intoxication, you drink some fruit juices which help in keeping your body healthy.

5) Anxiety is treated with psychotherapy, cognitive behavioral therapy, you can take medicines with the advice of doctors.


Avoid in Anxiety :-

People should not lose patience in worry, they should not fight with others. Yoga and exercise should be done to reduce stress. Things should not be taken too much to heart. Family problems should be resolved among themselves, not to make it a big problem. Don't be too emotional. Anxiety can end with a little effort and you can lead a happy life.